Fundacja Romualda Koperskiego
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Konto nr 10 1030 0019 0109 8530 0032 5669

 

W walucie €

SWIT KOD:

CITIPLPX

PL 43103000190109786010079733

 

W walucie $

SWIT KOD:

CITIPLPX

PL601030001901084406011036110