Romuald Koperski Prezes Zarządu
Katarzyna Koperska V-ce Prezes Zarządu
Teresa Peno V-ce Prezes Zarządu