Romuald Koperski Prezes Zarządu
Katarzyna Koperska V-ce Prezes Zarządu