Jak zapewne pamiętacie, w zeszłym roku zorganizowaliśmy akcję Okulary dla Wierszyny. Przedsięwzięcie mające na celu pomoc rodakom na Syberii przeprowadzone zostało spontanicznie, z funduszów fundacji, bez przydzielonych na ten cel subwencji. Dzięki zaangażowaniu i szczodrości wielu z Was, udało się zebrać kilkaset nowych i używanych okularów, które po analizie zostały powtórnie zaadoptowane. Zbadaliśmy ponad 260 osób. W związku z wykrytą wadą wzroku wydano ok. 200 par okularów, w 60 trudniejszych przypadkach okulary zostały wykonane w Polsce i niezwłocznie wysłane na Syberię.

Pod koniec lutego 2014 r. ponownie wyruszamy z grupą okulistów i optometrystów do naszych rodaków na Syberii. Tym razem do Chakasji, gdzie zamieszkuje duża syberyjska Polonia. Zamierzamy przeprowadzić badania w Abakanie oraz polskiej wsi Znamienka. Akcja przeprowadzana jest spontanicznie, dlatego też zwracam się do Was z prośbą o wsparcie akcji. Potrzebujemy kompletne, zbywające Wam okulary, które będą mogły być powtórnie zaadoptowane. Podajcie proszę prośbę dalej.

Prosimy o przesyłanie okularów na adres: Maciej Ciebiera oś. Olszynka 2D/6. 62-050 Krosno /k Poznania. Pytania dot. okularów i sprzętu, e-mail: fhu.optica@gmail.com