Fundacja Romualda Koperskiego, po raz kolejny organizujemy pobyt wakacyjny w Polsce dla grupy 20 polskich dzieci z Syberii. Dzieci podobnie jak w zeszłym roku będą przebywały w malowniczo położonym ośrodku wczasowym Czarne k/ Skórcza. Fundacja w całości finansuje koszty podróży, pobytu i program kolonii dla dzieci w Polsce. Zwracamy się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie naszej wakacyjnej akcji. Grosz do grosza i kolejna grupa dzieci zobaczy ojczyznę przodków. Zadania, które realizujemy są naszą misją - nikt w Fundacji za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia. Pomoc nasza, to także bezpośrednie wsparcie rzeczowe dla najuboższych syberyjskich rodzin, akcje „okulary dla Syberii”, wyposażanie polskich klas, organizacja wyjazdów do Polski, na świątecznych paczkach skończywszy. Zakres potrzeb wśród naszych rodaków na Wschodzie jest spory. Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań.