Fundacja Romualda Koperskiego rozpoczęła starania mające na celu wybudowanie w miejscu pochówku żołnierza rosyjskiego ...

Fundacja rozpoczęła przygotowania do organizacji letniego pobytu w Polsce grupy dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z „enklawy polskości na Syberii" - wsi Wierszyna leżącej niedaleko  Irkucka. Fundacja pozyskuje na ten cel środki pieniężne w zamian za przeprowadzanie wykładów na temat Syberii (lasy, tajga, gospodarka leśna Rosji) m.in. w Państwowych Gospodarstwach Leśnych - Lasy Państwowe.   

Program pobytu w Polsce grupy dzieci z Syberii