W dniu 11.05.2017 o godz.18.00 w Klubie BWD-WKP przy ul. Mazowieckiej 2 Wałcz

W dniu 12.05.2017 o godz. 13.00 na Politechnice Szczecińskiej,

W dniu 13.05.2017 o godz. 12.00 na rzecz rzeki Prasęty w Kołobrzegu.