Na prelekcję o Syberii zapraszam tym razem do Krosna. Spotkanie odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 r o godzinie 18.00 w Muzeum Rzemiosła (Piwnica Pod Cieniami, ulica Rynek 5).