– enklawie polskości na Syberii. Mieszkańcy leżącej opodal Irkucka wsi Wierszyna, stanowią  swoistą enklawę polskości na Syberii. To potomkowie emigrantów, którzy przybyli na Syberię 100 lat temu. Stanowią ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych. Wyróżnia ich fakt, iż do dziś zachowali mowę polską, czyniąc tym samym wieś Wierszynę swoistą enklawę polskości w Rosji. W wierszyńskiej szkole naucza się języka polskiego, we wiosce znajduje się „Dom Polski”, mieszkańcy pielęgnują mowę i polskie tradycje. Wielu z młodych ludzi, nad wyraz czujących się Polakami, władających polskim językiem nigdy nie była w ojczyźnie przodków. W większości przypadków barierą są koszty podróży i pobytu w kraju dziadków.  Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Fundacji postanowił zebrać środki i w okresie letnim 2012` zorganizować pobyt w Polsce ok. 10-osobowej grupie dzieci i młodzieży, a także ich opiekuna. Za wszelką pomoc finansową pozwalającą zrealizować w/w projekt z góry serdecznie dziękujemy.  (Polecamy felieton w zakładce Artykuły/Wierszyna)