Kolejny dzień pobytu w kraju dzieci z Syberii związany był z morzem. Zwiedziliśmy Gdynię i okręt wojenny „Błyskawica”. Popłynęliśmy statkiem do Jastarni, gdzie w programie znalazła się nie lada atrakcja – wesołe miasteczko. Było sporo pisku na wymyślnych rozweselających urządzeniach. Burmistrz Miasta Pan Tyberiusz Narkowicz podjął nas obiadem, po którym zwiedziliśmy miasteczko. Następnie była plaża na otwartym morzu. Wieczorem wróciliśmy statkiem do Gdyni, skąd autokarem do Szymbarka. Za ostatnie dni pragniemy podziękować przede wszystkim Panu Danielowi Czapiewskiemu z Szymbarka za iście królewskie przyjęcie. Dziękujemy dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni Panu Andrzejowi Królikowskiemu za daleko idącą pomoc w organizacji przyjęcia dzieci w Gdyni oraz Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Gdańsku za organizację transportu.