W lipcu tego roku zorganizowaliśmy pobyt w Polsce grupy dzieci i młodzieży z Syberii, ze wsi Wierszyna k/Irkucka. To potomkowie emigrantów, którzy przybyli na Syberię 100 lat temu. Stanowią ewenement wśród innych wieloletnich skupisk polonijnych. Wyróżnia ich fakt, iż do dziś zachowali mowę polską, czyniąc tym samym wieś Wierszynę swoistą enklawą polskości w Rosji.
Tym razem, w porozumieniu z Centrum Edukacji Medycznej z Tanowa oraz Panią dr Beatą Kasicką, pod hasłem „Okulary dla Wierszyny” podjęliśmy się zadania przeprowadzenia na Syberii specjalistycznych badań okulistycznych dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W rezultacie dostarczenie mieszkańcom Wierszyny okularów, odpowiednich do wady wzroku.
Wieś Wierszyna leży 130 km na północny-wschód od Irkucka. Nie dojeżdża tam autobus. We wsi nie ma lekarza, nie ma ośrodka zdrowia. Powyższy fakt sprawia, że mieszkańcy wsi mają  utrudniony dostęp do opieki medycznej, a w szczególności do okulisty. Jakie przynosi to skutki nie trzeba opisywać. 
Do Wierszyny wraz z niezbędnym do badań sprzętem (m.in. oftalmoskop) zamierzamy dotrzeć w grudniu br. Badania przeprowadzą Panie: Dr Beata Kasicka oraz Dr Ewelina Żyżniewska-Banaszak. Po powrocie,  na podstawie badań zostaną wykonane okulary, które niezwłocznie zostaną dostarczone do konkretnych osób.
Zakres badań obejmie:   
1. badanie optyczne oka,
2. badanie widzenia,
3. badanie dna oka,
4. badanie ciśnienia oka w kierunku jaskry,
5. inne.    
Akcja pod hasłem „Okulary dla Wierszyny” przeprowadzana jest spontanicznie bez przydzielonych na ten cel subwencji, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie omawianych badań. Potrzebujemy używane oprawki, ewentualnie kompletne okulary, które będą mogły być powtórnie zaadoptowane.
Jeżeli takowe posiadacie i możecie je podarować, proszę o ich wysyłkę na adres:  
Centrum Edukacji Medycznej
Dr Ewelina Żyżniewska-Banaszak
ul. Wojska Polskiego 125
72-004 Tanowo
Tel. +48 603 87 87 44

Z góry serdecznie dziękujemy.

Przy okazji !
Jako, że omawiane badania okulistyczne odbędą się w okresie przedświątecznym, przy okazji pobytu w Wierszynie chcemy najmłodszym mieszkańcom wsi podarować paczki świąteczne, które w wieczór wigilijny zostaną położone im pod choinkę. Zawartość paczek zostanie zakupiona w Irkucku, przeto także w tej kwestii prosimy o wsparcie. Darowaną kwotę można przesłać na konto:

Fundacja Romualda Koperskiego

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Konto nr 10 1030 0019 0109 8530 0032 5669

KRS 00003811   z dopiskiem: „Święta dla Wierszyny”.