W dniu 25 listpada 2012` o godz. 14.00 w Sali Wiejskiej w Lubiszynie wygłoszę prelekcję na temat lasów i gospodarki leśnej Syberii. Zainteresowanych serdecznie zaparaszam.