Zapraszam na wieczór autorski i spotkanie poświecone Syberii, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2012` o godz.19.00 w Kawiarence Podróżniczej „Południk 18” w Gdańsku przy ul. Garncarskiej 7/8/9/. W trakcie spotkania omówię przeszło 100 fotografii przedstawiających Syberię na jej mieszkańców.